Är ärftliga och medfödda sjukdomar undantagna i Sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess?

Försäkringen omfattar inte medfödda sjukdomar oberoende av när de debuterat eller diagnostiserats. Det innebär exempelvis att ersättning inte lämnas för kostnader för vård, läkemedel, hjälpmedel och fysioterapi för det medfödda besväret.

Känner du till att du har en medfödd sjukdom ersätts inte vården för det besväret. Anmäls ett skadeärende där det inte finns diagnos kommer försäkringen att ersätta vård för att utreda till diagnos är fastställd. Bedömning görs efter läkares journaler. Finns det tveksamheter ber Euro Accident rådgivande läkare om hjälp för en oberoende medicinsk bedömning. Bedöms besvären vara medfödda nekas fortsatta kostnader i det aktuella skadeärendet. Då kan den försäkrade antingen betala vården själv hos privatvårdgivare eller vända sig till offentligvården för fortsatt vård.

Det finns inget undantag i försäkringen för ärftliga sjukdomar såvida de inte är medfödda. Det innebär att om en ärftlig sjukdom skulle visa sig vara medfödd så omfattas den inte av försäkringen. En ärftlig sjukdom kan vara antingen medfödd eller debutera senare i livet.

Med vänlig hälsning
Pernilla Bolin, Skadechef PrivatAccess
Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.