Gäller Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess för vård utomlands?

Nej, försäkringen gäller för planerad privat vård i Sverige.

Om du drabbas av akut sjukdom eller skada vid tillfällig resa i utlandet ersätter inte sjukvårdsförsäkringen några vårdkostnader.

Vid akut vård utomlands kan försäkringen täcka självrisken som du betalat i din rese- eller hemförsäkring. En förutsättning är att skadans storlek överstiger självriskbeloppet i rese- eller hemförsäkringsbolaget och att skadan täcks av vårt villkor. Ersättning lämnas med upp till 5 000 kronor per begärd självrisk från rese- eller hemförsäkringsbolaget.
Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.