Hur gäller Euro Accidents försäkringar vid resa i utlandet?

Här hittar du generell information om hur våra vanligaste försäkringar gäller om du råkar ut för en skada eller sjukdom under tillfällig vistelse utomlands.

Barnförsäkring, Olycksfallsförsäkring och Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Försäkringarna gäller dygnet runt över hela världen i upp till tolv månader. Många av ersättningarna som ingår i försäkringarna betalar vi på samma sätt som om skadan eller sjukdomen inträffat i Sverige, så som ersättning för ärr och medicinsk invaliditet.

Observera dock att försäkringarna inte kan likställas med en reseförsäkring. Vi ersätter inte kostnader för vård och behandling eller resor utanför Sverige. Kostnadsutlägg i samband med en skada eller sjukdom som inträffar utomlands ska ställas till hemförsäkringens reseskydd eller separat reseförsäkring.

Sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess
Om du drabbas av akut sjukdom eller skada vid tillfällig resa i utlandet ersätter inte sjukvårdsförsäkringen några vårdkostnader.

Försäkringen kan dock täcka självrisken du betalat till rese- eller hemförsäkringsbolaget i ersättningsberättigad skada. En förutsättning är att skadans storlek överstiger självriskbeloppet i rese- eller hemförsäkringsbolaget.

Ersättning lämnas med upp till 5 000 kronor per begärd självrisk från rese- eller hemförsäkringsbolaget.

Längre utlandsvistelse
Om du ska bo utanför Sverige en länge period är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 077-440 00 10 för översyn av ditt försäkringsskydd.

På euroaccident.se hittar du våra aktuella öppettider.
Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.