Hur säkerställer Euro Accident patientsäkerheten?

Euro Accident är en registrerad vårdgivare. Det innebär att vi arbetar kontinuerligt med kvalitet och patientsäkerhet.

Det betyder exempelvis att vi:
  • planerar, kontrollerar och utvärderar verksamheten så att den lever upp till kravet på god och säker vård
  • har noga utarbetade rutiner för sekretess och GDPR-säkerhet
  • bevakar att lagar och föreskrifter följs i alla led
Sammanställningen av arbetet med patientsäkerhet går att läsa i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Skicka en förfrågan här på forumet om du är intresserad av att ta del av den.

Vad är patientsäkerhet? Läs på Socialstyrelsens hemsida.
Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.