Ingår det diagnoskapital i min Sjukförsäkring?

Ja, diagnoskapital ingår om du har vår Sjukförsäkring som är en gruppförsäkring.

Du kan få ett engångsbelopp motsvarande 1 prisbasbelopp om du drabbas av:
 •  cancer
 •  hjärtinfarkt
 •  stroke
 •  operation av hjärtats kranskärl
 •  operation av aorta
 •  operation av hjärtklaff
 •  upphörande av njurfunktion
 •  organtransplantation
 •  Addisons sjukdom
 •  motorneuronsyndrom (ALS)
 •  multipel skleros (MS)
 •  Parkinsons sjukdom
 •  Alzheimers sjukdom
 •  systemisk lupus erythematosus (SLE).
Tänk på att vår gruppsjukförsäkring skiljer sig från försäkringen PlanSjuk som är en tjänstepensionsförsäkring. I PlanSjuk ingår inte diagnoskapital.

Du kan logga in på Mina sidor på vår hemsida om du vill veta vilken försäkring du har.
Sofie Skadereglering

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.