Jag har varit sjukskriven i tre veckor. Vad har jag rätt till i min PlanSjuk?


Sjukförsäkring PlanSjuk berättigar i grunden till ekonomisk ersättning efter 90 dagars karens förutsatt att ärendet täcks av villkoret. För att göra anspråk på ersättning behöver vi få in en anmälan som enklast görs via Mina sidor på vår hemsida. Anmälan kan göras i samband med att man passerat karenstiden eller då det finns ett läkarintyg som sträcker sig över karenstiden.

Förutom den ekonomiska ersättningen erbjuds även Samtalsstöd  och Rehabilitering  − ComeBack.
  • Samtalsstöd innebär rådgivning via telefon. Telefonnumret är: 0771–10 50 11.
  • Rehabilitering − ComeBack erbjuder arbetsrelaterade insatser med syfte att hjälpa dig som blivit sjukskriven att bli frisk och kunna återgå till ditt arbete. Anmälan som gäller Rehabilitering − ComeBack görs av din närmaste chef senast den 30:de sjukfrånvarodagen. Anmälan görs enklast digitalt via vår hemsida.
Ring oss gärna på telefonnummer 0771–10 50 11 om du har frågor. Våra öppettider

Med vänlig hälsning
Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.