Kan jag få ersättning för hörselskada från min Olycksfallsförsäkring?


Från Olycksfallsförsäkringen kan du få ersättning om hörselskadan uppstått vid en plötslig, oförutsedd yttre händelse. Med yttre händelse menar vi ett utifrån kommande våld mot kroppen. Det kan exempelvis vara att du blir utsatt för ett plötsligt mycket högt ljud som orsakar en hörselnedsättning.

Olycksfallsförsäkringen kan i många fall även ersätta plötslig dövhet, om du inte haft några besvär som har samband med hörselnedsättningen tidigare.

Om du fått en hörselskada till följd av något av ovanstående ber vi dig göra en anmälan om olycksfall till oss. Du hittar skadeanmälan på Mina sidor på vår hemsida. Blanketten kan skickas in digitalt.

Du kan inte få ersättning om hörselskadan uppstått på grund av långvarig exponering för högt ljud, så som buller i din arbetsmiljö.
Sofie Skadereglering

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.