Kan jag nyteckna en försäkring om jag är sjukskriven?

För att kunna nyteckna försäkring hos oss på Euro Accident krävs att du som ska försäkras är fullt arbetsför enligt fullt arbetsför definitionen som gäller för avtalet i fråga. Ibland krävs även en hälsodeklaration.

Med fullt arbetsför menar vi att du som ansöker om försäkring ska kunna utföra ditt vanliga arbete utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas.

Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av din egna arbetsoförmåga.
Selma Skadereglering

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.