Vad är skillnaden mellan psykiatriker, psykolog och psykoterapeut?

En psykiatriker har en 5,5 år lång läkarutbildning med efterföljande allmäntjänstgöring på minst 18 månader och därefter en specialisttjänstgöring, i minst 5 år, inom psykiatri. En psykiatriker har rätt att skriva ut mediciner samt att sjukskriva.

En legitimerad psykolog har en femårig högskoleutbildning samt ett års praktik. En psykolog arbetar bland annat med psykologisk behandling och samtalsterapi.

En psykoterapeut kan vara psykolog, läkare, socionom eller ha likvärdig högskoleexamen, som därefter fullgjort ytterligare 90 högskolepoäng på halvtid under tre år. En psykoterapeut jobbar med psykoterapi och samtalsbehandling.

Samtliga tre yrkeskategorier har fått sina legitimationer utfärdade av Socialstyrelsen och står under myndighetens tillsyn.

Läkarbesök vid psykisk ohälsa ingår inte i Euro Accidents Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess. Däremot erbjuds behandling hos legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut, om ett ersättningsberättigat skadeärende finns.
Euro Accident (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.