Vad avses med olycksfallsskada?

En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbas av ofrivilligt vid en plötslig, oförutsedd yttre händelse. Till exempel att du ramlar och bryter benet. 

Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting, och smitta till följd av fästingbett. Sådan kroppsskada anses ha inträffat den dag den visar sig.

Kroppsskada som orsakas av plötsligt vridvåld mot knä, eller som består i hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt eller stroke kan också jämställas med olycksfallsskada.

För att näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt och stroke ska jämställas med olycksfallsskada krävs att du inte har medicinerats och/eller behandlats för besvär som bedöms ha samband med olycksfallsskadan.
Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.