Vad händer med mitt pågående ärende när min Sjukförsäkring PlanSjuk upphör att gälla?


För att vara berättigad till ersättning från vår Sjukförsäkring Plansjuk krävs det att försäkringen är gällande vid tidpunkten för insjuknande och att man vid nyteckning uppfyllt då gällande teckningsregler för inträdet i avtalet.

Upphör försäkringen att gälla under ett pågående ärende har man rätt till fortsatta ersättningar från sin försäkring även om själva försäkringen upphört. Har man en varierande sjukskrivningsgrad kan det vara aktuellt att teckna en Fortsättningsförsäkring PlanSjuk. Detta för att skydda framtida utbetalningar.

Om ens anställning upphör före den i försäkringsavtalet angivna pensionsåldern, dock längst till 65 års ålder, har den försäkrade under förutsättning att denne har omfattats av PlanSjuk i mer än sex månader rätt att ansöka om Fortsättningsförsäkring.

Ansökan om Fortsättningsförsäkring ska göras inom 90 dagar från det att försäkringen har upphört att gälla. Om den försäkrade på annat sätt ansluts eller kan anslutas till jämförbar försäkring bortfaller rätten till Fortsättningsförsäkring.

Fortsättningsförsäkringen kan delvis ha annan utformning och andra försäkringsvillkor än den sjukförsäkring som gällde under anställningstiden. För Premiebefrielseförsäkring eller Efterlevandepension har den försäkrade inte rätt att teckna Fortsättningsförsäkring om inte annat avtalats.

För att teckna Fortsättningsförsäkring behöver man fylla i en ansökningsblankett och skicka in den till oss inom 90 dagar från den dag försäkringen upphörde att gälla. För att säkerställa att man har rätt till att teckna en Fortsättningsförsäkring ska man kontakta ansvarig försäkringsförmedlare alternativt vår Kundservice. Även ansökan och information om premie erhålles via försäkringsrådgivaren eller av vår Kundservice på telefonnumret: 077–440 00 10. Våra öppettider

Om försäkringen upphör att gälla och om man inte tecknat Fortsättningsförsäkring kan vi inte garantera att ersättningar från försäkringen kommer att motsvara de omfattningar man är berättigad till enligt läkarintyget och Försäkringskassan. Tanken med Fortsättningsförsäkring PlanSjuk är, som tidigare nämnts, att skydda framtida ersättningar vid ärenden med varierande sjukskrivningsgrad.

Fortsättningsförsäkringen tillhör samma skatteklass som vår Sjukförsäkring PlanSjuk, det vill säga en tjänstepensionsförsäkring, där preliminär inkomstskatt dras på utfallande belopp från Euro Accident.
Selma Skadereglering

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.