Vad händer med mitt pågående ärende när min Sjukförsäkring (K-klassad) upphör att gälla?

För att få ersättning från vår Sjukförsäkring (K-klassad*) krävs att försäkringen är gällande.

Om du har omfattats av försäkringen i minst sex månader har du möjlighet att teckna Fortsättningsförsäkring hos oss och få fortsatt ersättning.

För att teckna Fortsättningsförsäkring behöver du fylla i en ansökningsblankett och skicka in den till oss inom tre månader från den dag din försäkring upphörde att gälla.

Ansökningsblankett, premieblad (prisuppgifter) samt förköpsinformation hittar du under rubriken Dokument på vår hemsida

Om försäkringen upphör att gälla och du inte tecknar Fortsättningsförsäkring kan du inte få fortsatt ersättning.

* Att försäkringen är K-klassad betyder att det är en kapitalförsäkring (K) enligt inkomstskattelagen och att utfallande belopp är fritt från inkomstskatt. Vår Sjukförsäkring (K-klassad) skiljer sig från vår Sjukförsäkring PlanSjuk som är en tjänstepensionsförsäkring där preliminär inkomstskatt dras på utfallande belopp från Euro Accident. 
Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.