Varför är min ersättning från Sjukförsäkringen PlanSjuk förändrad sedan årsskiftet?

Det beror på en lagändring.

Riksdagen har beslutat om höjning av taket för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI-taket), enligt förslag i regeringens budgetproposition för 2022. Från den 1 januari 2022 höjs därför SGI taket från tidigare 8 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp.

Om din anmälda försäkringsbara årsinkomst till Euro Accident ligger över 8 prisbasbelopp innebär det att du per 1 januari 2022 kommer att få en högre sjukpenning från Försäkringskassan än tidigare och därför kommer ditt försäkringsbelopp från Euro Accident justeras.
Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.