Varför är min ersättning från Sjukförsäkringen PlanSjuk förändrad sedan årsskiftet?

Det beror på en lagändring.

Riksdagen har beslutat om höjning av taket för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI-taket), enligt förslag i regeringens budgetproposition för 2022. Från den 1 januari 2022 höjs därför SGI taket från tidigare 8 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp.

Om din anmälda försäkringsbara årsinkomst till Euro Accident ligger över 8 prisbasbelopp innebär det att du per 1 januari 2022 kommer att få en högre sjukpenning från Försäkringskassan än tidigare och därför kommer ditt försäkringsbelopp från Euro Accident justeras.

Förändringar i lagstiftning för socialförsäkringen årskiftet 2022 (forsakringskassan.se)
Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.