Varför är våra totala inbetalda premier för PlanSjuk lägre för 2022 jämfört med 2021?

Flera bolag har hört av sig till oss på Euro Accident och undrat varför deras sammanställning av totala inbetalda premier för Sjukförsäkring PlanSjuk är lägre för 2022 jämfört med 2021 - utan att några större personaländringar har skett.

Det beror på att Försäkringskassan genomförde en större förändring, efter ett regeringsbeslut, årsskiftet 2021/2022 där de höjde den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Det medför att en större del än tidigare av den totala ersättningen numera kommer från Försäkringskassan och en mindre del än tidigare ersätts från Euro Accident.

Eftersom våra ersättningsnivåer i rena kronor sjönk, påverkade det även premierna till ett lägre belopp vilket genererar ett lägre resultat av inbetalda premier på årsredovisningen om man jämför 2021 med 2022.
Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.