Varför behöver jag signera en fullmakt i mitt skadeärende i PrivatAccess? Kan jag välja att avstå?

Det är enligt försäkringsavtalslagen som du behöver signera en fullmakt i varje skadeärende. Signeras inte fullmakten som sänts till dig, kan inte Euro Accident fortsätta bedöma och vidare handlägga försäkringsersättning i ditt skadeärende.

I villkor för din sjukvårdsförsäkring finns information i stycket Åtgärder för utbetalning; "Om Euro Accident så begär ska medgivande lämnas till Euro Accident, eller de företag som Euro Accident anlitar för medicinsk riskbedömning eller skadereglering, att för bedömning av Euro Accidents ansvarighet inhämta upplysningar, journaler, intyg med mera från läkare eller annan sjukvårdspersonal, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning, Försäkringskassan eller annan försäkringsinrättning."

Fullmakten gäller under handläggningen av det anmälda skadeärendet. Om du dessförinnan vill återkalla fullmakten kan du kontakta Euro Accident.

Här på vår hemsida kan du läsa om Euro Accidents integritetspolicy gällande försäkrade. Där finns bland annat information om hur du begär ut registerutdrag från Euro Accident, vilken information som krävs i ett skadeärende, hur information lagras och hur länge den enligt lag ska sparas.

Med vänlig hälsning
Pernilla Bolin, Skadechef PrivatAccess
Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.