Till senaste kommentaren

Varför har ersättningsbeloppen i min Sjukförsäkring PlanSjuk sänkts?


Jag har fått ett nytt försäkringsbesked som gäller 2024. Varför skiljer sig beloppen jämfört med det försäkringsbrev som jag fick 2023? Ersättningsbeloppen för 2024 är lägre trots att jag inte sänkt min inkomst. Varför är de nya beloppen lägre jämfört med föregående år?

Euro Accident

Kommentarer

  • Ersättningsbeloppen baseras på försäkrad inkomst och aktuellt prisbasbelopp. Även om den försäkrade inkomsten är oförändrad så sker det en ändring om prisbasbeloppet ändras.

    Prisbasbeloppet för 2024 har höjts från 52 500 kronor till 57 300 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2024 är 4 800 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2023.

    Försäkringskassan ersätter för inkomst upp till 10 prisbasbelopp. Eftersom Försäkringskassan från 2024-01-01 kommer att betala ut högre ersättningar till dig, utifrån nytt prisbasbelopp, måste våra ersättningar justeras för att undvika överförsäkring.
    Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.