Varför höjer ni premien på Fortsättningsförsäkringen?

Premiejusteringar är ibland nödvändiga eftersom premien bestäms utifrån balans mellan inbetalda premier i förhållande till totala skadekostnader. Ålder påverkar också premien.

Om din premie justerats uppåt beror det antingen på att skadekostnaderna för det kollektiv där du ingår har gått upp och/eller att du blivit ett år äldre och att premien i din nya åldersgrupp är högre än tidigare.

Det finns flera anledningar till att skadekostnaderna ökar. För sjukvårdsförsäkringen handlar det om att kostnader för vård, behandling, medicin samt nya operations- och behandlingsmetoder ökar, särskilt under det senaste årets höga inflation.

Skadekostnaderna går också upp om fler använder sjukvårdsförsäkringen mer än tidigare, exempelvis att vårdköerna i den offentliga vården har blivit längre efter pandemin.
Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.