Varför höjs premien?

Vid förnyelse av ett försäkringsavtal går vi igenom våra balanser. Premien bestäms utifrån balans mellan kollektivets inbetalda premier i förhållande till totala skadekostnader. Din ålder påverkar också premien.  

Om premien sänkts beror det på att skaderesultatet är bättre än förväntat. Om din premie justerats uppåt beror det antingen på att vi tvingats höja premien för att balansera skaderesultatet och/eller att du blivit ett år äldre och att premien i din nya åldersgrupp är högre än tidigare.

Utgångspunkten är dels att möta ökade kostnaderna för skador och nya effektivare behandlingsmetoder och dels att kunna fortsätta erbjuda långsiktiga hållbara, lönsamma och attraktiva försäkringar som du som kund ska känna dig trygg och nöjd med.

Bästa hälsningar
Euro Accident (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.