Varför spelar Euro Accident in samtal?

Som försäkringsbolag måste Euro Accident kunna dokumentera och spara samtlig information som kommer in.

Ett telefonsamtal kan jämställas med ett skriftligt underlag som ligger till grund för utredning, bedömningar och fattade beslut i enlighet med gällande lagstiftning för försäkringsbolag.

Euro Accident har både lagliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till försäkringskollektivet att lagra informationen under de tidsfrister och preskriptionsregler som gäller.

Likabehandlingsprincipen innebär att samtliga kunder ska behandlas lika inför de regler som gäller för försäkringsbolag. Därför kan vi inte låta kunder välja att inte bli inspelade.

Läs mer om Euro Accidents integritetspolicy via den här länken från vår hemsida. Där kan du läsa om hur vi skyddar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i egenskap av registrerad. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Med vänlig hälsning
Pernilla Bolin, Skadechef PrivatAccess
Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.