Till senaste kommentaren

Vilka skatteregler gäller för era försäkringar?

Hej,

Jag är revisor åt ett företag som har försäkringar hos er. Var kan jag hitta information om vilka skatteregler som gäller?
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för att du hör av dig till Fråga oss!

  Du hittar våra generella skatteregler i bifogat dokument nedan.

  För Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess gäller:
  Om försäkringen betalas av företaget är 60 procent av premien skattepliktig förmån. Om företaget betalar för en medförsäkrad familjemedlem är 100 procent av premien skattepliktig.

  Med vänlig hälsning
  Cecilia
  (Uppdaterad )
 • Hej
  Er plansjuk finns inte med i ovanstående länk, vad gäller för den försäkringen?
 • Hej,

  Tack för din fråga.

  PlanSjuk är en T-klassad tjänstepensionsförsäkring där arbetsgivaren har avdragsrätt. Särskild löneskatt gäller. Försäkringen ska inte förmånsbeskattas.

  Med vänlig hälsning
  Cecilia
 • I sista stycket om sjuk- och olycksfallsförsäkring står det:
  "Avdragsrätt - Premien är inte avdragsgill. Om premien betalas av arbetsgivare får arbetsgivaren göra avdrag för motsvarande som personalkostnad."

  Är den alltså avdragsgill för arbetsgivaren?
 • Hej,

  Tack för din fråga.

  Premie som betalas av arbetsgivare är avdragsgill för denne som personalkostnad.

  Arbetsgivaravgifter tillkommer på beloppet och den anställde ska förmånsbeskattas för hela premien.

  Skattereglerna i vårt skattedokument är Euro Accidents generella uppfattning. För mer detaljerade skattefrågor, om eller hur avdrag ska göras, hänvisar vi till Skatteverket.

  Med vänlig hälsning
  Cecilia
 • hej! jag förstår inte vad som gäller riktigt när det gäller försäkringen premiebefrielse och sjukförsäkring, det står på pappret att de tillhör skatteklass T.

  Är det avdragsgillt i aktiebolaget?
  ska det förmånsbeskattas?
 • Hej,

  Tack för din fråga.

  Sjukförsäkringen PlanSjuk och Premiebefrielse ska inte förmånsbeskattas. Premien är avdragsgill. Särskild löneskatt gäller.

  Med vänlig hälsning
  Cecilia
 • Skall även Premiebefrielsen belastas med Särskild löneskatt ?
  Gäller PlanSjuk Max
  Susanne
 • Hej Susanne,

  Tack för att du hör av dig till Fråga oss!

  Ja. Särskild löneskatt gäller för såväl Premiebefrielsen som PlanSjuk Max.

  Med vänlig hälsning
  Helene Kundservice
 • Hej, som jag förstått så är sjukförsäkring annat än sjukvårdsförsäkring, och när det står sjuk- och olycksfallsförsäkring borde det väl vara sjukförsäkring, inte sjukvårdsförsäkring. Belopp för de olika delarna är inte specificerade på en faktura jag ska bokföra åt en kund utan det står totalbelopp. Då undrar jag vad som gäller för avdragsrätt för företaget (AB) och hur mycket förmån blir det för den anställde?
  Soile
 • Hej Soile,

  För att kunna svara på din fråga behöver vi veta vilken/vilka försäkringar företaget har.

  Är du osäker på vilka försäkringar det gäller kan du kontakta vår kundservice på telefon 077-440 00 10 så hjälper vi dig där.

  Med vänlig hälsning
  Cecilia
 • Hej,
  Jag har en kund som har Sjukförsäkring / Privat Access Silver.
  Företaget betalar hela beloppet.
  Hus ska det beskattas/bokföras.
  Helen
 • Hejsan,

  Tack för att du kontaktar oss.

  För att kunna ge svar på din fråga behöver jag först stämma av med en kollega på en annan avdelning. Vi återkommer med svar till dig så fort som möjligt.

  På återhörande!
  Med vänlig hälsning
  Helene Kundservice
 • Hej,

  Tack för att du hör av dig till Fråga oss!

  Den skattepliktiga förmånen för vår Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess ska beräknas till 60 procent. Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren.

  Med vänlig hälsning
  Cecilia
 • Hej, har jag uppfattat det rätt att försäkringen Olycksfall företag ska förmånsbeskattas i sin helhet om arbetsgivaren betalar för den?
  Jenny
 • Hej Jenny!

  Tack för att du kontaktar Fråga oss!

  Ja, det stämmer. Du har uppfattat det helt korrekt.

  Med vänlig hälsning
  Helene Kundservice
 • Hej!
  Jag har PlanSjuk hos er. skatteklass T.
  Men när jag läser era svar här ovan låter det som att det är en pension? Min är ju inte det. ska det ändå betalas särskild löneskatt på den?

  Mvh Linnéa
  Linnéa
 • Hej Linnéa!

  Tack för att du kontaktar oss.

  Jag återkommer med svar till dig så fort som möjligt.

  På återhörande!

  Med vänlig hälsning
  Helene Kundservice
 • Hej igen Linnéa!

  Svaret är ja, särskild löneskatt ska betalas.

  PlanSjuk är en tjänstepensionsförsäkring som är T-klassad.

  Önskar dig en fin dag!

  Vänligen
  Helene Kundservice
 • Så sjukförsäkring hos Er är egentligen SjukVÅRDSförsäkring?
  Tinna
 • Hej Tinna!

  Tack för din fråga!

  Vi har flera olika försäkringar. Både sjukförsäkring, som exempelvis PlanSjuk, samt sjukvårdsförsäkring som till exempel PrivatAccess.

  En sjukförsäkring kompletterar försäkringskassans ersättning om man blir långvarigt sjuk och inte kan arbeta.

  En sjukvårdsförsäkring ger snabb tillgång till specialistläkare och operation i vårt nätverk av privata vårdgivare.

  Med vänlig hälsning
  Helene Kundservice
 • Jag vill veta för bokföringen. Det står enbart "sjukförsäkring Euro Accident" på fakturan och jag undrar därför om det är en skatteklass T med helt avdragsgillt belopp + löneskatt eller om det är en sjukvårdsförsäkring där den anställde som ska förmånsbeskattas med 60% ?
  Tinna
 • Hej igen!

  Ok, jag förstår.

  Skicka ett e-postmeddelande till info@euroaccident.com för vidare hjälp.

  Observera att e-post inte är ett säkert sätt att skicka information och att risk för att obehöriga tar del av meddelandet finns. Om du vill vara säker på att ditt meddelande inte kan läsas av obehöriga kan du kontakta oss på Kundservice på telefonnummer 077- 440 00 10 eller skicka dina uppgifter per post till Euro Accident Livförsäkring AB, Kundservice, Bäckgatan 16, 352 31 Växjö.

  Med önskan om en fin kväll!
  Helene Kundservice
 • Om man har en tjänstegrupplivförsäkring hos er i Skatteklass K, hur ska man tänka där?

  Kapitalförsäkringar brukar förmånsbeskattas men i era skatteregler står det att den är avdragsgill för företaget och ingen förmån för den anställde.
  Maria
 • Hej Maria,

  Tack för din fråga!

  Det stämmer att den är avdragsgill för företaget och den anställde ska inte förmånsbeskattas.

  Med vänlig hälsning
  Anna Maria
 • Hej

  Vi sköter bokföringen åt flera företag som har Era försäkringar i olika former. Jag kan se att det finns mycket frågor i tidigare inlägg. Vi själva har mycket frågor om de olika försäkringarna. Varför inte lägga upp de olika försäkringarna i tabellformat, i exelark förslagsvis med vad som gäller för respektive försäkring, avdragsgill eller ej, särskild löneskatt, förmånsvärde, hur mycket förmånsvärde i % etc. Det skulle underlätta för alla och spara alla tid, även Er tid.

  Tack på förhand!
  Göran
 • Hej igen,

  Ni måste även ange de olika beloppen för de olika försäkringarna på de fakturor Ni skickar ut, så det går att bokföra direkt. Nu måste man kontakta Er för varje faktura om uppgifterna saknas. I och med att det finns sekretess så kan man inte alltid som bokföringsbyrå få fram uppgifterna av Er. Kunden måste själv ta fram uppgifterna och sen lämna de till oss. Det skapar merarbete för alla parter.

  Hoppas Ni hörsammar detta,

  Tack igen på förhand!
  Göran
 • Hej Göran!

  Tack för dina synpunkter. Jag ska framföra dem till berörd avdelning.

  Tack även för ditt förslag om försäkringarna i tabellformat. Även det kommer jag att ta vidare.

  Med vänlig hälsning
  Helene Kundservice
 • Tack för alla kloka och viktiga frågor om beskattning!

  Se vår summering nedan av våra svar.

  De beskrivna skattereglerna och konsekvenserna av tecknade försäkringar är Euro Accidents generella uppfattning. Dessa beskrivningar är inte tillämpliga i alla tänkbara affärsupplägg. För att få veta hur du som företagare eller ansvarig för företagets försäkringar ska agera bör du rådgöra med er revisor.

  För mer detaljerade skattefrågor, om eller hur avdrag ska göras, hänvisar vi till Skatteverket.

  Försäkringsförmåner – skatteeffekter

  Sjukförsäkring PlanSjuk 
  Försäkringen är en P-klassad försäkring enligt inkomstskattelagen. Arbetsgivaren har avdragsrätt inom vissa ramar (28 kap, 5-15§ Inkomstskattelagen 1999:1229) och särskild löneskatt ska erläggas. Ingen förmånsbeskattning för den anställde, preliminär inkomstskatt dras på ersättningsbelopp som den ersättningsberättigade erhållit från Euro Accident.

  Premiebefrielseförsäkring
  Försäkringen är en P-klassad försäkring enligt inkomstskattelagen. Arbetsgivaren har avdragsrätt inom vissa ramar (28 kap, 5-15§ Inkomstskattelagen 1999:1229) och särskild löneskatt ska erläggas. Ingen förmånsbeskattning för den anställde.

  Tjänstegruppliv (TGL)
  Premien är avdragsgill som personalkostnad. Ingen förmånsbeskattning för den anställde. Själva ersättningen från försäkringen är skattefri.

  Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess
  Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren. Den anställde ska förmånsbeskattas med 60 procent av premien. Om företaget betalar för en medförsäkrad familjemedlem är 100 procent av premien skattepliktig. Premien är inte avdragsgill för privatpersoner.

  Olycksfallsförsäkring 
  Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren. Den anställde ska förmånsbeskattas för hela premien. Premien är inte avdragsgill för privatpersoner. Tänk på att det i vissa avtal kan finnas begränsningar, såsom i försäkringen Olycksfall arbetstid.

  Sjuk- och olycksfallsförsäkring (grupp)
  Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren. Den anställde ska förmånsbeskattas för hela premien. Premien är inte avdragsgill för privatpersoner. Utfallande belopp är skattefritt. Se 8 kap. 15 § IL.

  Livförsäkring
  Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren. Den anställde ska förmånsbeskattas för hela premien. Premien är inte avdragsgill för privatpersoner. Försäkringen är klassad som kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen.

  Vad innebär förkortningarna?
  K-klassad försäkring= Försäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen, vilket innebär att utfallande belopp är fritt från inkomstskatt.

  P-klassad försäkring= Försäkringen räknas skattemässigt som en pensionsförsäkring: P:et står för pensionsförsäkring. P-klassade försäkringar omfattas av särskild löneskatt (24,26 procent).

  T-klassad försäkring= Försäkringen räknas skattemässigt som en tjänstepensionsförsäkring vilket likställs med P-klassad.

  Tjänstepensionsförsäkring
  Pensionsförsäkring som har samband med tjänst och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. Avser huvudsakligen, ålders-, sjuk- eller efterlevandepension. Premiebefrielseförsäkring anses tillhöra samma slag av försäkring som huvudförsäkringen.

  Arbetsgivare:
  Avdragsrätt – enligt huvudregeln medges avdrag för arbetsgivaren med högst 35 procent av den anställdes lön, dock med högst 10 prisbasbelopp. Skattepliktiga förmåner får också inräknas som lön, till exempel bilförmån. Årets eller förgående årets räkenskapsårs lön får användas som underlag. Se 59 kap 5 § Inkomstskattelagen 1999:1229 (IL).

  Arbetsgivaren betalar särskild löneskatt, 24,26 procent av premiebeloppet. Se (Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader) 1 §.

  Inkomstskatt – pensionen inkomstbeskattas den dagen den betalas ut, eftersom premien är avdragsgill. Inkomstskatt för den försäkrade på utfallande belopp.

  Näringsidkare:
  Med näringsidkare avses ägare/delägare i HB/KB/EF. Försäkring tecknas ”privat” av ägare/delägare.

  Avdragsrätt – i bolaget/firman, 35 procent av lön, dock med högst 10 prisbasbelopp.

  Enskild näringsidkare/delägare i HB/KB, betalar särskild löneskatt, 24,26 procent på egna pensionsförsäkringspremier.

  Inkomstskatt – pensionen inkomstbeskattas den dagen den betalas ut, eftersom premien är avdragsgill. Inkomstskatt för den försäkrade på utfallande belopp.

  Tjänstegruppliv – TGL
  Tecknas av företaget för samtliga anställda.

  Avdragsrätt – Arbetsgivaren betalar premien, som är avdragsgill personalkostnad. Se 16 kap. 25 § 1 st IL.

  Skattefri förmån för den anställda (Se 10 kap. 19 § IL) , förutsatt att försäkringens dödsfallskapital inte överstiger 9,1 prisbasbelopp. För näringsidkare gäller motsvarade.

  Grupplivförsäkring
  Grupplivförsäkring klassificeras som kapitalförsäkring enligt Inkomstskattelagen, se 58 kap. 2 § IL.

  Avdragsrätt – Premien är inte avdragsgill.

  Om premien betalas av arbetsgivare (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) får arbetsgivaren göra avdrag som personalkostnad. Arbetsgivaravgifter tillkommer på beloppet och den anställde ska förmånsbeskattas för hela premien.

  I de fall den anställde betalar premien genom nettolöneavdrag uppkommer ingen skattepliktig förmån.

  Utbetalningar från livförsäkringen är skattefria. 8 kap. 14 § IL.

  Bästa hälsningar
  Euro Accident
  Bästa svaret

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.