Till senaste kommentaren

Vilka skatteregler gäller för era försäkringar?


Här nedan finns en sammanfattning av de skatteregler som gäller för våra olika försäkringar.

De beskrivna skattereglerna och konsekvenserna av tecknade försäkringar är Euro Accidents generella uppfattning. Dessa beskrivningar är inte tillämpliga i alla tänkbara affärsupplägg. För att få veta hur du som företagare eller ansvarig för företagets försäkringar ska agera bör du rådgöra med er revisor.

För mer detaljerade skattefrågor, om eller hur avdrag ska göras, hänvisar vi till Skatteverket.

Försäkringsförmåner – skatteeffekter

Sjukförsäkring PlanSjuk 
Försäkringen är en P-klassad försäkring enligt inkomstskattelagen. Arbetsgivaren har avdragsrätt inom vissa ramar (28 kap, 5-15§ Inkomstskattelagen 1999:1229) och särskild löneskatt ska erläggas. Ingen förmånsbeskattning för den anställde, preliminär inkomstskatt dras på ersättningsbelopp som den ersättningsberättigade erhållit från Euro Accident.

Premiebefrielseförsäkring
Försäkringen är en P-klassad försäkring enligt inkomstskattelagen. Arbetsgivaren har avdragsrätt inom vissa ramar (28 kap, 5-15§ Inkomstskattelagen 1999:1229) och särskild löneskatt ska erläggas. Ingen förmånsbeskattning för den anställde.

Tjänstegruppliv (TGL)
Premien är avdragsgill som personalkostnad. Ingen förmånsbeskattning för den anställde. Själva ersättningen från försäkringen är skattefri.

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess
Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren. Den anställde ska förmånsbeskattas med 60 procent av premien. Om företaget betalar för en medförsäkrad familjemedlem är 100 procent av premien skattepliktig. Premien är inte avdragsgill för privatpersoner.

Olycksfallsförsäkring 
Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren. Den anställde ska förmånsbeskattas för hela premien. Premien är inte avdragsgill för privatpersoner. Tänk på att det i vissa avtal kan finnas begränsningar, såsom i försäkringen Olycksfall arbetstid.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring (grupp)
Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren. Den anställde ska förmånsbeskattas för hela premien. Premien är inte avdragsgill för privatpersoner. Utfallande belopp är skattefritt. Se 8 kap. 15 § IL.

Livförsäkring
Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren. Den anställde ska förmånsbeskattas för hela premien. Premien är inte avdragsgill för privatpersoner. Försäkringen är klassad som kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen.

Vad innebär förkortningarna?
K-klassad försäkring= Försäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen, vilket innebär att utfallande belopp är fritt från inkomstskatt.

P-klassad försäkring= Försäkringen räknas skattemässigt som en pensionsförsäkring: P:et står för pensionsförsäkring. P-klassade försäkringar omfattas av särskild löneskatt (24,26 procent).

T-klassad försäkring= Försäkringen räknas skattemässigt som en tjänstepensionsförsäkring vilket likställs med P-klassad.

Tjänstepensionsförsäkring
Pensionsförsäkring som har samband med tjänst och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. Avser huvudsakligen, ålders-, sjuk- eller efterlevandepension. Premiebefrielseförsäkring anses tillhöra samma slag av försäkring som huvudförsäkringen.

Arbetsgivare:
Avdragsrätt – enligt huvudregeln medges avdrag för arbetsgivaren med högst 35 procent av den anställdes lön, dock med högst 10 prisbasbelopp. Skattepliktiga förmåner får också inräknas som lön, till exempel bilförmån. Årets eller förgående årets räkenskapsårs lön får användas som underlag. Se 59 kap 5 § Inkomstskattelagen 1999:1229 (IL).

Arbetsgivaren betalar särskild löneskatt, 24,26 procent av premiebeloppet. Se (Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader) 1 §.

Inkomstskatt – pensionen inkomstbeskattas den dagen den betalas ut, eftersom premien är avdragsgill. Inkomstskatt för den försäkrade på utfallande belopp.

Näringsidkare:
Med näringsidkare avses ägare/delägare i HB/KB/EF. Försäkring tecknas ”privat” av ägare/delägare.

Avdragsrätt – i bolaget/firman, 35 procent av lön, dock med högst 10 prisbasbelopp.

Enskild näringsidkare/delägare i HB/KB, betalar särskild löneskatt, 24,26 procent på egna pensionsförsäkringspremier.

Inkomstskatt – pensionen inkomstbeskattas den dagen den betalas ut, eftersom premien är avdragsgill. Inkomstskatt för den försäkrade på utfallande belopp.

Tjänstegruppliv – TGL
Tecknas av företaget för samtliga anställda.

Avdragsrätt – Arbetsgivaren betalar premien, som är avdragsgill personalkostnad. Se 16 kap. 25 § 1 st IL.

Skattefri förmån för den anställda (Se 10 kap. 19 § IL) , förutsatt att försäkringens dödsfallskapital inte överstiger 9,1 prisbasbelopp. För näringsidkare gäller motsvarade.

Grupplivförsäkring
Grupplivförsäkring klassificeras som kapitalförsäkring enligt Inkomstskattelagen, se 58 kap. 2 § IL.

Avdragsrätt – Premien är inte avdragsgill.

Om premien betalas av arbetsgivare (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) får arbetsgivaren göra avdrag som personalkostnad. Arbetsgivaravgifter tillkommer på beloppet och den anställde ska förmånsbeskattas för hela premien.

I de fall den anställde betalar premien genom nettolöneavdrag uppkommer ingen skattepliktig förmån.

Utbetalningar från livförsäkringen är skattefria. 8 kap. 14 § IL.

Bästa hälsningar
Euro Accident

Kommentarer

 • Hej,
  Jag har sjukvårdsförsäkring privat acces silver och är enskild näringsidkare, är premien avdragsgill?
  Mvh
  Peter
 • Hejsan,

  Tack för att du kontaktar oss.

  För att kunna svara på din fråga behöver jag först stämma av med en kollega på en annan avdelning. Vi återkommer med svar till dig så fort som möjligt.

  På återhörande!
  Med vänlig hälsning
  Fredrik Försäljning
 • Hej igen Peter,

  För din kännedom så håller vi fortfarande på att undersöka vad som gäller för din del. Vi återkommer så snart vi har ett svar till dig.

  Med önskan om en fin dag!

  Bästa hälsningar
  Euro Accident
 • Hej igen Peter,

  Ursäkta dröjsmålet, men vi har nu kommit fram till följande:

  Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på vad som gäller i specifika fall. Behöver du rådgivning kring vad som gäller specifikt för dig eller ditt företag, rekommenderar vi att du vänder dig till din försäkringsförmedlare, din revisor eller direkt till Skatteverket.

  Med vänlig hälsning
  Euro Accident
 • Vad har "Nordea Liv & Pension" för klass ?

 • Hej!

  Tack för din fråga!

  Det finns inget generellt svar på din fråga. Det beror nämligen på vilken försäkring du har.

  Ring till vår Kundservice så får du svar direkt. Telefonnumret är: 077–440 00 10. På euroaccident.se hittar du våra aktuella öppettider.

  Bästa hälsningar
  Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.