Har ni en sammanställning av skatteregler för Euro Accidents försäkringar?

Ja, här nedan finns en sammanfattning av de skatteregler som gäller för våra olika försäkringar.

Skattereglerna är Euro Accidents generella uppfattning. För mer detaljerade skattefrågor, om eller hur avdrag ska göras, hänvisar vi till Skatteverket.

Försäkringsförmåner – skatteeffekter

Sjukförsäkring PlanSjuk 
Försäkringen är en P-klassad försäkring enligt inkomstskattelagen. Arbetsgivaren har avdragsrätt inom vissa ramar (28 kap, 5-15§ Inkomstskattelagen 1999:1229) och särskild löneskatt skall erläggas. Ingen förmånsbeskattning för den anställde, preliminär inkomstskatt dras på ersättningsbelopp som den ersättningsberättigade erhållit från Euro Accident.

Premiebefrielseförsäkring
Försäkringen följer samma skatteklass som huvudförsäkringen, pensionen/sparandet. Vanligen tillsammans med tjänstepension är premiebefrielseförsäkringen P-klassad enligt inkomstskattelagen. Arbetsgivaren har avdragsrätt inom vissa ramar (28 kap, 5-15§ Inkomstskattelagen 1999:1229) och särskild löneskatt skall erläggas. Ingen förmånsbeskattning för den anställde.

Tjänstegruppliv (TGL)
Försäkringen har speciella regler. Premien är avdragsgill som personalkostnad. Ingen förmånsbeskattning för den anställde.

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess
Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren. Den anställde ska förmånsbeskattas med 60 procent av premien. Om företaget betalar för en medförsäkrad familjemedlem är 100 procent av premien skattepliktig.

Olycksfallsförsäkring 
Om premien betalas av arbetsgivare får arbetsgivaren göra avdrag för motsvarande som personalkostnad. Den anställde ska förmånsbeskattas för hela premien. Premien är inte avdragsgill för privatpersoner.

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring
Om premien betalas av arbetsgivare får arbetsgivaren göra avdrag för motsvarande som personalkostnad. Den anställde ska förmånsbeskattas för hela premien. Premien är inte avdragsgill för privatpersoner.

Livförsäkring
Försäkringen är klassad som kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen. Om premien betalas av arbetsgivare får arbetsgivaren göra avdrag för motsvarande som personalkostnad. Den anställde ska förmånsbeskattas för hela premien. Premien är inte avdragsgill för privatpersoner.

K-klassad försäkring= Försäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen, vilket innebär att utfallande belopp är fritt från inkomstskatt.

P-klassad försäkring= Försäkringen räknas skattemässigt som en pensionsförsäkring: P:et står för pensionsförsäkring.

T-klassad försäkring= Försäkringen räknas skattemässigt som en tjänstepensionsförsäkring vilket likställs med P-klassad.

Bästa hälsningar
Euro Accident Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.