Till senaste kommentaren

När får jag besked om datum för min operation?

Hej, jag har sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess. Min läkare vill operera min höft. Jag har fått en operationstid av kliniken men jag har inte hört något från er. Vad händer?

Kommentarer

 • Hejsan,

  Tack för en bra fråga.

  När behandlande läkare föreslagit en åtgärd/undersökning skickas en förfrågan till oss på Euro Accident för bedömning. Vid behov gör vi en oberoende medicinsk granskning*) med hjälp av de rådgivande läkare som vi samarbetar med. Den totala handläggningstiden kan variera beroende på om en granskning görs.

  Har du fått en operationstid av kliniken innan läkarens förfrågan har bedömts av Euro Accident så ska du tänka på att den operationstiden är preliminär. Den slutgiltiga tiden får du av kliniken när Euro Accident har bedömt och godkänt den aktuella förfrågan. Kontakta kliniken om du har frågor om din bokning.

  *) När en oberoende medicinsk granskning görs skickas en förfrågan, avseende föreslagen behandling tillsammans med dina journaler, om behandlingen bedöms vara medicinskt motiverad utifrån vetenskap och beprövade metoder enligt svensk praxis. För oberoende medicinsk granskning används läkare med olika specialistkompetenser. Se vidare gällande försäkringsvillkor där Euro Accident förbehåller sig rätten att konsultera medicinsk expertis.

  Granskningar av föreslagna behandlingar är även ett led i Euro Accidents kvalitetsarbete, där den oberoende medicinska granskningen är en viktig del i vårt övergripande kvalitetsarbete med att skapa trygghet och säkerhet för våra försäkrade.

  I de fall den oberoende medicinska granskaren har en annan uppfattning än din behandlande läkare utreder vi frågan ytterligare. Utredningen innebär att behandlande läkare får ta del av den oberoende granskningen för att få möjlighet att motivera föreslagen behandling. I samråd med din behandlande läkare utreder vi därefter hur vi går vidare med ditt ärende.

  Med vänlig hälsning
  Euro Accident
  (Uppdaterad )
 • Hej, från när gäller ”att få en operationstid inom 15 dagar”? Är det från när behandlande läkare bedömer att operation är nödvändig eller när Euro Accident godkänt den?
 • Hej Anna,

  Tack för att du kontaktar Fråga Oss!

  Dessa dagar gäller från det att vi fått all nödvändig information vi behöver för att göra en bedömning. Från det att vi har all nödvändig information ska en operationstid kunna erbjudas inom 14 arbetsdagar.

  Vänliga hälsningar,
  Jacob Skadereglering

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.