Hur stor är ersättningen för medicinsk invaliditet?

Ersättningen för medicinsk invaliditet beror på hur stor den medicinska invaliditetsgraden är, vilket försäkringsbelopp din försäkring gäller med och hur gammal du var när olycksfallet inträffade eller sjukdomen debuterade. Vi betalar ut ersättningen som ett engångsbelopp.

Ett exempel:

När du är 42 år ramlar du ner från en stege och skadar främre korsband i vänster knä. Efter skadan har du kvarstående besvär med stelhet och sämre rörlighet i knät.

Du omfattas av en Olycksfallsförsäkring med ett försäkringsbelopp på 30 prisbasbelopp, vilket motsvarar 1 719 000 kr under 2024.

Vi bedömer att dina besvär motsvarar en medicinsk invaliditetsgrad på 3 procent.

Ersättningsbeloppet räknas ut som en procentuell del av försäkringsbeloppet.

Ersättningsbelopp: 51 570 kronor (3 procent av 1 719  000 kr)
Sofie Skadereglering (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.