Kan jag få ersättning för mitt ärr?

Ersättning för ärr ingår i vår Olycksfallsförsäkring, Sjuk- och olycksfallsförsäkring och Barn- och ungdomsförsäkring.

Om du har råkat ut för en skada eller sjukdom som omfattas av någon av ovanstående försäkringar kan du få ersättning för ärr som kvarstår efter ett år.

Ett krav för att få ersättning är att skadan blivit behandlad av läkare eller sjuksköterska. Med behandling menar vi exempelvis sårskada som måste sys, tejpas eller limmas. Det räcker alltså inte med att läkare eller sjuksköterska tittat på skadan utan att vidta någon behandling.

För att bedöma din rätt till ersättning för ärr i ett anmält ärende behöver vi bilder som visar hur ärret ser ut efter ett år. Det går bra att ta egna bilder som du skickar via vår app Euro Accident, till din handläggares e-postadress eller till: skador@euroaccident.com.
Sofie Skadereglering

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.