När anses man som fullt arbetsför?

Med fullt arbetsför menas att:

Det vanliga arbetet kan utföras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas.
 • Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga.
 • För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning, vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad.
Euro Accident

Kommentarer

 • Hur gäller detta för den med sjukersättning med steglös avräkningar där arbetsförheten är såpass hög att ingen ersättning fås från FK?

  Är man per defination 'arbetsför'?
  Ö
 • Hej,

  Tack för din fråga.

  Om du är sjuk och inte kan utföra ditt dagliga arbete så är du inte fullt arbetsför.

  Så då gör det ingen skillnad om du får sjukersättning eller inte.

  Hör av dig om du har fler funderingar.

  Med vänlig hälsning
  Lina Skadereglering

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla men din e-postadress visas aldrig publikt.